FEM analyse

FEM analyse

Met behulp FEM analyse, ook wel bekend als EEM (Eindige Elementen Methode),  kunnen belastingen op een constructie of onderdeel gesimuleerd en geanalyseerd worden. Zo kunnen we controleren of er ontoelaatbare spanningen en/of vervormingen zullen optreden in bijvoorbeeld onderdelen van een machine of samengestelde constructies. Dit bespaart doorgaans veel tijd en geld omdat een destructieve test met een fysiek model niet nodig is.

 

Met onze ervaring en kennis analyseren en testen we belangrijke mechanische eigenschappen van uw complexe onderdelen en samengestelde constructies.

Toepassingen FEM analyse

DEFOX maakt gebruik van FEM software om onder andere de sterkte- en/of stijfheid van constructies en onderdelen tijdens de ontwerpfase te controleren. Hiermee wordt het mechanisch gedrag van het product bij zowel statische als dynamische belastingen geanalyseerd. Zo wordt voorkomen dat een product tijdens de gebruiksfase niet aan de eisen voldoet. Dit is vooral van belang bij producten waarbij de gevolgen van eventueel falende onderdelen veel gevaar kan opleveren voor mens en milieu. Daarnaast is het een belangrijk hulpmiddel wanneer men overweegt om een nieuw product op de markt te brengen. Tijdens het ontwikkelen van een nieuw product kan dan op elk moment tussentijds getoetst worden of het nog aan de eisen voldoet. 

Optimaliseren van constructies en/of onderdelen

Door middel van CAE analyses kunnen wij uw bestaande en nieuwe producten analyseren om het ontwerp te optimaliseren en verbeteringen door te voeren. Hierbij kan bijvoorbeeld het gewicht en/of de hoeveelheid materiaal van een constructie of onderdeel worden geoptimaliseerd. 

Voordelen bij toepassen FEM analyse

  • Sneller uw product op de markt
  • Sneller doorvoeren van ontwerpwijzigingen
  • Besparing op ontwikkelingskosten
  • Minder hardware prototypes
  • Geen destructieve testen
  • Hogere nauwkeurigheid
  • Verbetering van het ontwerp
  • Beter inzicht in kritische delen van het ontwerp
  • Complex gevormde onderdelen sneller analyseren
  • En meer

Uw concept of product laten analyseren?

Als u de sterkte of stijfheid van een product of concept(ontwerp) wilt laten controleren dan helpen wij u graag. Wij maken een rekenmodel van uw constructie of onderdeel om de benodigde simulaties uit te kunnen voeren. Daarnaast is het ook mogelijk om uw eigen CAD-bestanden van een ontwerp naar ons te mailen voor een grondige analyse, wanneer u zekerheid wilt over de sterkte en stijfheid van uw product of ontwerp. Wij stellen een rapport op met de resultaten van de sterkteanalyse en sturen deze in pdf of word document naar u toe.

 

Uw product of ontwerp laten analyseren of optimaliseren? Neem contact op.

CAD model van een balenklem
Uw concept(ontwerp) of product controleren op sterkte of optimaliseren?
FEM analyse van een balenklem
Meer info over de mogelijkheden van FEM of CAE analyse of een vrijblijvende offerte?