Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011, welke verkort wordt aangehaald als
‘DNR 2011’, is op 3 juli 2013 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te
Amsterdam onder nummer 56/2013.