Privacyverklaring

Betreft: Privacybeleid DEFOX Engineering
Deze pagina is voor het laatst aangepast op: 15-09-2022

Algemeen

Dit is de privacy- en cookieverklaring van DEFOX Engineering, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66569362, inzake de website www.defox-engineering.nl. Deze privacy- en cookieverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door DEFOX Engineering door middel van het klantensysteem van DEFOX Engineering en de verwerkingen via onze website www.defox-engineering.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

DEFOX Engineering respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacy- en cookieverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van DEFOX Engineering. U dient zich ervan bewust te zijn dat DEFOX Engineering niet verantwoordelijk is voor het privacy- en cookiebeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

DEFOX Engineering kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van DEFOX Engineering, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of prijsopgaveformulier op de website aan DEFOX Engineering verstrekt. DEFOX Engineering kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom DEFOX Engineering gegevens nodig heeft

DEFOX Engineering verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan DEFOX Engineering uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening op het gebied van engineering.

Hoe lang DEFOX Engineering gegevens bewaart

DEFOX Engineering bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een 2 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt, tenzij DEFOX Engineering op grond van wettelijke bepaling is verplicht betreffende gegevens langer te bewaren.

Gegevens delen met anderen

DEFOX Engineering verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u. DEFOX Engineering en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. DEFOX Engineering kan een uitzondering maken indien: ons op grond van wettelijke verplichting gevraagd wordt persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van u browser. DEFOX Engineering zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

DEFOX Engineering neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door DEFOX Engineering verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met DEFOX Engineering op via [email protected].

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte. DEFOX Engineering adviseert de gebruiker(s) dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 15-09-2022.

Vragen en/of opmerkingen

Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy verklaring van DEFOX Engineering, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder in het geval u informatie wilt hebben over het gebruik van uw gegevens of wanneer u deze wilt wijzigen.
Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien wij die graag tegemoet op [email protected]. U kunt ook contact opnemen via onderstaande gegevens:

DEFOX Engineering
Steenkamp 2p
9461 VC Gieten
+31(0)627353367
[email protected]